RYCZAŁT

W ramach świadczonych przez nas usług znajduje się:

 • miesięczne naliczanie podatku,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych,
 • prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)+ obsługa JPK

KPiR

W ramach prowadzenia książki przychodów i rozchodów znajduje się:

 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),+ obsługa jpk
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń  w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
 • bieżące udzielanie porad w zakresie prawa podatkowego,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

KSIĘGI HANDLOWE

W ramach prowadzenia ksiąg handlowych znajduje się:

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji, sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)+ obsługa jpk
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń  w zakresie podatku dochodowego osób prawnych (CIT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie pakietów konsolidacyjnych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • udział podczas badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.

KADRY, PŁACE

 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika
 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia osób w ramach umów zlecenia, o dzieło i innych umów o charakterze cywilnoprawnym
 • sporządzanie list płac z umów o pracę
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych z ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-8B
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku PIT-4R
 • sporządzanie zaświadczeń o dochodach, zatrudnieniu itp.

Usługi dodatkowe:

Zakładanie i rejestracja spółek

Oferujemy usługi związane z zawiązywaniem i rejestracją spółek prawa handlowego obejmujące swoim zakresem:

 • sporządzenie umowy spółki
 • rejestrację w KRS
 • zgłoszenie do Urzędu Statystycznego
 • zgłoszenie do Urzędu Skarbowego ( NIP, VAT)

Zmiany w organizacji

Poprzez programy rozwojowe pomagamy wdrażać zmiany i rozwijać potencjał ludzi w zakresie:

 • komunikacji  i współpracy wewnątrz organizacji
 • zarządzania zespołem,
 • organizacji czasu pracy
 • odporności na stres,
 • obsługi Klienta

Analiza ekonomiczno-finansowa

Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania

Cennik

Odpłatność za świadczone przez Auditum Sp. z o.. usługi jest każdorazowo uzgadniana indywidualnie i zależna jest m.in. od:

 • formy prawnej podmiotu,
 • sposobu i zakresu prowadzenia księgowości,
 • liczby dokumentów,
 • liczby zatrudnionych pracowników.

RYCZAŁ – OD 100 ZŁ

KPIR – OD 150 ZŁ

KSIĘGI HANDLOWE – OD 500 ZŁ

Obsługa kadrowo-płacowa pracownika – od 25 zł

Podane ceny są cenami netto.

W celu ustalenia indywidulanych warunków współpracy zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym telefonicznie lub mailowo.